Ժամանակի թելադրանքով այսօր քոլեջը կադրեր է պատրաստում, առկա և հեռակա, հիմնական և միջնակարգ կրթության բազայի վրա հետևյալ մասնագիտությունների գծով: