Առկա ուսուցում։ Հիմնական կրթության հիմքով։ Ուսման տևողությունը 4 տարի։

Առկա ուսուցում։ Միջնակարգ կրթության հիմքով։ Ուսման տևողությունը 3 տարի։