Առկա ուսուցում։ Հիմնական կրթության հիմքով։ Ուսման տևողությունը 3 տարի։

Առկա ուսուցում։ Միջնակարգ կրթության հիմքով։ Ուսման տևողությունը 2 տարի։

Հեռակա ուսուցում։ Միջնակարգ կրթության հիմքով։ Ուսման տևողությունը 3 տարի։