Առկա ուսուցում։ Հիմնական կրթության հիմքով։ Ուսման տևողությունը 3 տարի 6 ամիս։

Առկա ուսուցում։ Միջնակարգ կրթության հիմքով։ Ուսման տևողությունը 2 տարի 6 ամիս։

Հեռակա ուսուցում։ Միջնակարգ կրթության հիմքով։ Ուսման տևողությունը 3 տարի 6 ամիս։