<<Գավառի ակադեմիկոս Ա․Թամամշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ը կադրեր է պատրաստում առկա և հեռակա ուսուցմամբ, հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքով