Գավառի ակադեմիկոս Ա․Թամամշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջը կադրեր է պատրաստում, առկա և հեռակա, հիմնական և միջնակարգ կրթության բազայի վրա։