Հոկտեմբերի 19-ին «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում» մասնագիտության III կուրսում  անցկացվեց բաց դաս, որի ընթացքում ուսանողները ներկայացրեցին ավտոմոբիլի յուղման համակարգի նշանակության և կառուցվածքի մասին։

 

 

Հավանել կամ կիսվել:
0