Նախնական, մասնագիտական /արհեստագործական/ կրթության համակարգ։

Առկա ուսուցում։ Հիմնական կրթության հիմքով։ Ուսման տևողությունը 3 տարի։