Համագործակցել ենք

Գերմանական տեխնիկական համագործակցության (GTZ) կազմակերպության հետ համագործակցության արդյունքում քոլեջն համալրվել է ուսումնատեխնիկական բազայով, մասնագիտական գրականությամբ: GTZ-ի աջակցությամբ կազմակերպվել են սեմինարներ քոլեջի դասախոսների և ուսանողների համար: Այս համագործակցության արդյունքում քոլեջը ճանաչվել է ծրագրի հետ աշխատող քոլեջների շարքում լավագույններից մեկը:Քոլեջն համագործակցել է նաև Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (IIZ / DVV) հետ, որի աջակցությամբ քոլեջը կազմակերպել է գյուղատնտեսությամբ զբաղվող անձանց խորհրդատվություն:
World Vision միջազգային կազմակերպության աջակցությամբ քոլեջի մասնագետ դասախոսների ուժերով կազմակերպվել և կազմակերպվում են տարաբնույթ դասընթացներ տարածաշրջանի շահառուների համար:
Քոլեջն ակնկալում է սերտ համագործակցություն բոլոր այն կազմակերպությունների հետ,որոնք իրենց առջև խնդիր են դրել նպաստել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության հետագա զարգացմանը, հատկապես` կադրերի մասնագիտական գիտելիքների խորացմանը և առաջավոր փորձի արմատավորմանը: