«ԳԱՎԱՌԻ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Ա․ ԹԱՄԱՄՇԵՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊՈԱԿ-Ի ԽՈՐՀՐԴԻ № 11 ՆԻՍՏԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 11

 

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ «03» 2018թ․                                                               Ք․Գավառ

Նիստին ներկա էին խորհրդի հետևյալ անդամները՝

ԱՆԱՀԻՏ ՎԱՀՐԱՄՅԱՆ — ՀՀ ԿԳՆ նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության վարչության մասնագիտական կրթության բաժնի առաջատար մասնագետ, լիազոր մարմնի ներկայացուցիչ,

ԿԱՐԵՆ ԿՈՒՌՈՅԱՆ -«Գավառի հաց» ԲԲԸ տնօրեն, գործատուների ներկայացուցիչ,

ՀԱՍՄԻԿ ՋՀԱՆԳԻՐՅԱՆ — «Ագրոարդ» համակարգի աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների նախագահ, արհմիության ներկայացուցիչ,

ՀԱՍՄԻԿ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՅԱՆ -«Արիս քեյթրինգ սերվիս» ՍՊԸ-ի տնօրեն, գործատուների ներկայացուցիչ,

ՀԱՅԿ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ — Գավառի զբաղվածության մարզային կենտրոնի տնօրեն,

ՄԱՐԱՏ ՂՈՒՐՇՈՒԴՅԱՆ -ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինարարության և հողօգտագործման բաժնի վարիչի տեղակալ, հիմնադրի ներկայացուցիչ,

ԼԻԱՆԱ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ -«Գավառի ակ.Ա.Թամամշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի դասախոսական կազմի ներկայացուցիչ,

ՏԱԹԵՎԻԿ ԳԱՅՐԱՆՅԱՆ -«Գավառի ակ.Ա.Թամամշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի դասախոսական կազմի ներկայացուցիչ,

ՆԻՆԱ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ -«Գավառի ակ.Ա.Թամամշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ուսանողական կազմի ներկայացուցիչ,

ԴԱՎԻԹ ՄՈՒԽՍԻՀՈՎԵՅԱՆ  -«Գավառի ակ.Ա.Թամամշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ուսանողական կազմի ներկայացուցիչ,

ԱՐՄԱՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ -«Գավառի ակ.Ա.Թամամշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ուսանողական կազմի ներկայացուցիչ: